STIGE- OG MØNEFELT

INNLÆRING AV STIGE- OG MØNEFELT
(oversatt og sammensatt fra diverse utenlandske mailinglister i agility + fra DVD,
av Solveig Trippestad)

  Denne siden handler om innlæring av stige- og mønefelt.
For innlæring av vippa – se: https://solvt.wordpress.com/vippe-innlaering/

HVORFOR ER FELT SÅ VANSKELIG Å LÆRE HUNDEN?

Vanskelig å være konsekvent
Det er vanskelig for en hund å forstå hva som er felt og hva som ikke er felt. I tillegg feiler vi ofte ved noen ganger å belønne én labb på feltet, andre ganger tre labber på feltet. Dette betyr inkonsekvent forsterkning, noe som gjør det vanskelig for hunden å skjønne hva du mener den skal lære.

Hunder skiller ikke alle farger
Ofte brukes dessuten farger som hundene ikke oppfatter (for eksempel skiller ikke hunder mellom rødt og gult). Dette gjør det vanskelig for hunden å skille ut feltene.

Felt må være forståelig – for hunden
Det er enklest å lære hunden  at den skal ha to baklabber på feltet og to forlabber på bakken. Dette er en tydelig posisjon som hunden har mulighet til å forstå, og hvor du får mulighet til å belønne riktig posisjon.  I tillegg skal snuta peke nedover, for hvis hunden ser ned, er det liten sjanse for at hunden greier hoppe av.

Tren uten hinder:
Å lære hunden kontaktfelt kan være en utfordring – særlig hvis du har tilgang til felthindre bare et par ganger i uken – men det meste av felthindertrening kan læres inn hjemme helt uten hindre.

BESTEM DEG!

Før du begynner å trene felt, må du bestemme deg for hva slags feltatferd du ønsker. De to mest brukte metodene er:

2 av/2 på
Her skal hunden løpe til enden av feltet og stoppe med forlabbene på bakken, mens baklabbene fortsatt er på feltet. Hunden skal bli stående i denne 2 på / 2 av-posisjonen på feltet til fri-kommando gis. Det er innlæring av denne metoden: 2 av / 2 på – som er beskrevet nedenfor.

Løpende felt:
Ønsker du løpende felt, anbefales Silvia Trkman’s hjemmeside: http://www.silvia.trkman.net/

Jatakk, begge deler:
Både løpende felt og 2 av/2 på:
http://polonabonac.com/?p=3313

BEGYNN TRENINGEN UTENFOR AGILITYBANEN:

Før du starter å trene inn feltene, bør du ha fått på plass både target-trening, eventuelt snutetouch, og posisjonen 2av/2 på. Alt dette bør gjøres utenfor agilitybanen og agilityhindrene.

TARGET-TRENING (+ EVT. MED SNUTE TOUCH) FOR FELT

Godbitskål eller nøytral gjenstand som target?
Naturligvis kan en godbitskål benyttes som target, men dette blir å bestikke istedenfor å belønne hunden.  Hunder lærer mye raskere ved belønning enn ved bestikkelser. Sei forbindelse med slalåminnlæring. Benyttes godbitskål, bør du få hjelp til å passe på at hunden ikke tar godbiten annet enn når den har gjort øvelsen riktig.

Ved å benytte en nøytral gjenstand, vil ikke hunden kun få klikk /ros når den gjør øvelsen riktig. Både en nøytral gjenstand og en godbitskål må på sikt gradvis forsvinne. En target kan være en helt nøytral gjenstand som hunden læres til å dytte snuta på. Til dette kan du benytte en liten bit av plexiglass, plastlokk, pringles-lokk, musematte, plankebit, teppebit eller en liten klut.

Innlæring av target/snute touch med nøytral gjenstand:

Hand touch:
Start med å lære hunden å stikke snuta bort i hånda di – klikk og gi godbit for hver dytt.

Snute touch:
Deretter holdes en nøytral gjenstand (en liten plexiglass-bit, klart plastlokk, pringles-lokk)  i hånda, og hunden skal så dytte snuta mot gjenstanden –  klikk/ros og gi godbit. Pass på at hunden ikke berører dine fingre, eller begynner å sette labbene på target. Gjenstanden holdes gradvis lavere og lavere til den tilslutt ligger på bakken.

I innlæringen av snute touch er det en fordel om hunden blir stående med hodet lavt og bakparten høyt, og dermed kan det være en fordel å bruke hjelpemidler som skal erstatte felthindrene allerede nå:

  • For mønefeltene kan du benytte en trapp
  • For stigefeltet kan du benytte en planke (behøver ikke være mer enn 1-2 meter lang)

2 av / 2 på
Tar du i bruk ovenstående hjelpemidler allerede nå, er du allerede samtidig i gang med å lære hunden å innta 2 av/ 2 på (se lenger ned)

Belønningsplassering:
Sørg for å belønne på target! Gi belønning på motsatt side av der du er (over hundens nakke) eller bakfra og inn mellom framlabbene.

Bruk lang tid:
Bruk lang tid på de forskjellige fasene, men tren ikke lenge ad gangen. Du må klikke/rose og gi godbit hver gang hunden berører med snuta, men på sikt kan du «kreve» flere snute touch før du klikker.

Kommando:
Når hunden hver gang berører target med snuta, er tiden inne for å sette kommando på øvelsen.  Engelske forslag til kommando fra utenlandske mailinglister: ”Touch”, ”hit”, ”get it”.

Snute touch eller target-innlæring?
Du må bestemme deg for om du ønsker at hunden skal utføre mange snute touch mens den står i 2 av/2 på-posisjonen, eller om du lærer inn target bare for å hjelpe hunden ned i posisjonen 2av/2 på, og for at den skal holde hodet lavt (vanskelig å hoppe av feltet når hodet er lavt). Ønsker du kun å bruke dette for innlæring av target, går du nå videre til å lese om innlæring av 2 av / 2 på. Hvis du ønsker at hunden skal stå på feltet og gjøre snute touch, må snute touch læres inn bedre.

En bedre og mer nøyaktig beskrivelse av innlæring av snute touch
finner du i Fanny Gotts blogg – se her

En target må gradvis forsvinne
Trener du på gress eller grus er én fremgangsmåte å legge mer og mer grus/gress oppå targeten slik at den blir mindre og mindre synlig.

En annen er å få dine treningsvenner til å hjelpe deg ved å fjerne targeten noen ganger når hunden har sett at den ligger der, men også å legge den etter feltene så hunden ikke vet den er der.

Husk å klikke/rose og gi jackpot når hunden stikker snuta i bakken på det stedet hvor den forventet å finne targeten!!! Det er den atferden vi ønsker å få fram! Hunden vil fortsette å stikke snuta i bakken på det stedet hvor targeten lå selv når targeten er borte – hvis du bare fortsetter å klikke/rose og belønne dette.

INNTA POSISJON 2 AV / 2 PÅ

Du kan lære inn 2 av/2 på i sluttfasen av snute touch-innlæringen, men det lønner seg uansett å lære hunden dette også uten target.  Du trenger en planke eller et tykt teppe, dvs. noe som gjør at hunden lett vil skjønne forskjell på dette og  bakke/gulv. Jo flere gjenstander hunden kan innta 2 av/ 2 på på, jo lettere vil det være å overføre til felthindrene.

Belastningsskader
Den konkave stillingen ryggraden kan få ved en bråstopp med forlabbene tett inntil mønet, kan på sikt føre til belastningsskader. Derfor bør spesielt tyngre hunder som ikke automatisk senker bakparten, trenes til å løpe litt lenger fram og bli stående med bakbeina såvidt inntil feltene/mønet. Det betyr også at target må legges litt lenger fram – forsøk deg fram.

Baklengskjeding
Begynn med siste del av planken/teppet først, og øk så gradvis avstanden fram til 2 av/2 på-stedet.

Få hunden opp på slutten av planken/teppet, og sett ned target foran hunden slik at hunden må gå av planken/teppet med forlabbene for å kunne dytte snuta mot target. Belønn hunden for å stå i 2 av/ 2 på. Gi godbiter så lenge hunden står i denne posisjonen. Bryter hunden posisjonen, avslutter du belønningen, og venter litt før du igjen begynner forfra.

Varier:
Når hunden ikke like lett forlater sin posisjon, begynn å variere din posisjon og bevegelse. På sikt skal du kunne løpe fra, stå igjen, spurte, løpe sideveis vekk, trille en ball, kaste godbit mens hunden står i 2 av/ 2 på. Så lenge hunden står i posisjonen, belønn!!!!

Parallelt med denne treningen lærer du inn hundens fri-kommando til å forlate feltet – også denne læres inn utenfor agilitybanen.

FRI-KOMMANDO
Hunden skal ikke forlate sin posisjon på feltet før den får fri-kommando fra fører. Dette signalet gis i form av et kommandoord som ikke må kunne misforstås! Pass på hvilke andre signaler du ubevisst kan gi hunden  – en liten håndbevegelse, hodebevegelse, du løfter øynene mot neste hinder – alt dette kan være det hunden lærer som sin ”fri-kommando”.

Fri-kommando bør også læres inn separat og utenfor agilitybanen. Vi ønsker en eksplosiv start fra feltet, så bruk gjerne en leke som hunden får  løpe fram mot når fri-kommando gis.

«TAKE IT ON THE ROAD» – TREN FORSKJELLIGE STEDER

Det er viktig å få anledning til å praktisere på forskjellige steder, så ta med deg plankene til andre steder og tren i alle de trapper du kommer over. Sørg også for å få trent på dette i konkurranselignende situasjoner.

OVERFØR HJEMMETRENING TIL AGILITYBANEN

Først når alt ovenstående fungerer, er du klar til å trene på agilityhindrene.  De fleste anbefaler at man lærer inn stigefeltet først, og så satser vi på at det å lære inn mønet går veldig raskt!

Også på felthindrene begynner du med baklengskjeding (siste del av hinderet). Du kan svinge hunden rundt deg og få den opp på nedgangen på både stigen og mønet. Dette bør du trene flere økter på, og så langt mulig, baklengskjeder du stigen/mønet.

Deretter settes hindre inn før felthinderet, men slik at felthinderet i lang tid (flere uker) alltid er siste hinder i den kombinasjonen dere går, slik at hunden lærer ro på feltet.

Neste steg i treningen er gradvis påbygging med flere hindre etter (og bør) et felthinder.  Husk å variere typen hinder både før og etter felthinderet.

Grunnen til denne gradvise påbyggingen er at noen hunder ofte er veldig flinke til å ta feltene når man trener bare på felthinderet, men de ser ikke ut til å oppfatte et felthinder midt inne i en hel bane på samme måte. Derfor trenger de også trening på felthinderet når det er forskjellige hindre før og etter. Hoppehindre er ofte verst – da dras hundens blikk oppover. Røret / tunnelpølsa kan være best -de drar hundens snute nedover, men svært mange hunder elsker røret og vil gjerne for fort videre til det.

OPPFELT-PROBLEMER?

Siden de fleste har minst problemer med opp-felt, har denne siden handlet om nedfelt, men hvis dere skulle få oppfelt-feil,  bør du benytte 2 av / 2 på-innlæring også til dette.

FRA FULL STOPP TIL LØPENDE FELT

Antagelig ønsker du ikke i konkurranser at hunden skal bli stående lenge på feltet. Hvis du gir fri-kommandoen tidlig, vil hunden kunne se ut til å ha nesten løpende felt.

Men – ikke gi kommandoen tidlig de første gangene du stiller i en konkurranse! Altfor mange lærer hunden at det hersker andre regler i en konkurransesituasjon enn på trening. Mange anbefaler å tilpasse dette etter forholdene, dvs.

  • I en vanlig konkurranse, gjør du som på trening.
  • Har du fått feil i konkurransen før du kommer til feltet, la hunden stå litt lenger på feltet.
  • Når du skal være med i VM, og er feilfri fram til felthinderet, gir du kommandoen straks hunden har truffet feltet.

Det har på mailinglistene ikke vært tvil om at full stopp er mest vellykket. Fortsatt har svært få tro på at oppskriften på 100% løpende felt er funnet fordi kriteriene er for uklare for hunden.  En innlært 2 av / 2 på kan lett læres om til løpende felt senere – hvis du ikke skulle få en rask nok hund – eller hvis noen finner opp en vellykket metode for trening av løpende felt. Det er mye verre å avlære løpende felt med feltfeil og få dem over til å bli full stopp – ihvertfall for en rask hund!

Repetisjon
Det er viktig å stadig gå tilbake og minne hunden på at den skal bli stående på feltet – alltid helt til du gir klarsignal for å gå av. Det kan dessverre ofte virke som felt er som ferskvare – innlæringen holder seg ikke ubegrenset. Det lønner seg derfor å jevnlig gå tilbake og repetere feltene – og dette gjelder både på trening og i konkurranser.

Raske hunder og løpende felt?
Se Jo Sermon’s mailhvor hun på en mailingliste etterlyste raske hunders løpende feltpassering (dvs innlært uten stopp). Samme spørsmål har flere ganger vakt ivrig diskusjon på flere mailinglister med flere tusen medlemmer.

Hittil har konklusjonen hver gang vært:
Det finnes i denne verden svært, svært få RASKE hunder med løpende og 100% vellykkede felt. De aller fleste hunder som har ”løpende” og vellykkede felt, har lært inn disse ”løpende” feltene som 2 av/ 2 på.

AVLÆRING AV FELT-PROBLEMER

For hunder som i lang tid har hoppet av feltene, må man regne med en avlæringsprosess, som ved å være konsekvent, kan ta 2-4 måneder, og i denne tiden bør førerne ikke delta i agility-konkurranser.

Fine felt på trening – ikke i konkurranser
Når hundene tar feltet på trening, men ikke i konkurranser, skyldes dette i følge de fleste instruktører ikke at hundene er «ring wise» eller «ring sawy» (dvs bevisst på at de kan gjøre som de vil i en konkurransesituasjon).  En mer sannsynlig grunn kan være at fører ikke benytter lang nok tid på å avlære de gale feltene og/eller  ikke sørger for å få trent på dette flere steder. Dette må trenes på også under konkurranselignende forhold før ekvipasjen begynner å konkurrere igjen. En annen grunn kan være utøverens manglende evne eller vilje til å opptre nøyaktig på samme  måte i ringen som på trening –  noe som svært ofte skyldes stress, som igjen overføres til hunden.

Konkurrer som du trener
De første gangene du konkurrerer etter en avlæringsprosess, bør du vente litt med å gi hunden klarsignal til å gå videre. Vi er svært flinke til å lære hundene våre at de alltid må ta feltene på trening, men at det hersker helt andre regler i en konkurransesituasjon.

Hva har hunden lært?
Hunder lærer ikke alltid det vi tror – så vær sikker på at du har lykkes i å lære inn det du ønsker!  Noen hunder har lært at først tar de mønet en gang, og da kan de hoppe av feltene.  Så går de tilbake og tar mønet en gang til med full stopp og riktig feltpassering. Det er viktig å lære inn riktig hver eneste gang – også første gangen!

Før du stiller i en konkurranse igjen – vær 100% sikker på at hunden virkelig har lært riktig feltpassering  i forskjellige miljøer (og hvis mulig på forskjellige hindre)!

Forlater hunden likevel feltet før du har gitt klarsignal? 
De ivrigste hundene vil desperat se etter et lite signal fra deg som gir dem lov til å fortsette videre. Det at fører løfter blikket mot neste hinder før hunden er nede av feltet kan være signal til hunden om å gå videre. Kan du være helt sikker på at du ikke ubevisst har gitt et slikt signal?

Hunder lærer alltid noe, men ikke nødvendigvis det vi tror vi lærte dem!

13. mai 2009 / Solveig Trippestad

Én tanke på “STIGE- OG MØNEFELT

  1. Tilbaketråkk: Huskeliste – progresjon agility-trening | Solveigs AGILITY-side og blogg

Det er hyggelig med en kommentar:

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s